قيمت جديد سيلندرهاي آبان ۹۷

ليست قيمت جديد سيلندرهاي موجود

 

 

ردیف کد کالا نام کالا تعداد قیمت
۱ MAB 81 سیلندر ۸ سانت برنجی ۳۰*۵۰ ۱۰۰ ۵۵۰۰۰
۲ SN 81 سیلندر ۸ سانت برنجی ۳۰*۵۱ ۱۰۰ ۵۵۰۰۰
۳ GP 81 سیلندر ۸ سانت برنجی ۳۰*۵۲ ۱۰۰ ۵۵۰۰۰
۴ GP 82 سیلندر ۸ سرویس برنج وسط ۱۰۰ ۴۵۰۰۰
۵ SN 82 سیلندر ۸ سرویس برنج وسط ۱۰۰ ۴۵۰۰۰
۶ MAB 82 سیلندر ۸ سرویس برنج وسط ۱۰۰ ۴۵۰۰۰
۷ SN 83 سیلندر ۸ آپارتمان برنجی وسط ۱۰۰ ۶۰۰۰۰
۸ GP 83 سیلندر ۸ آپارتمان برنجی وسط ۱۰۰ ۶۰۰۰۰
۹ MAB 083 سیلندر ۸ آپارتمان نیمه برنجی وسط ۱۰۰ ۴۵۰۰۰
۱۰ GP 082 سیلندر ۸ آپارتمان نیمه برنجی وسط ۱۰۰ ۴۵۰۰۰
۱۱ MAB 082 سیلندر ۸ سرویس سربی وسط ۱۰۰ ۳۹۰۰۰
۱۲ MAB 082 سیلندر ۸ سرویس سربی وسط ۱۰۰ ۳۹۰۰۰
۱۳ SN 86 سیلندر ۸ آپارتمان برنجی ۴۵*۳۵ ۷۲ ۷۰۰۰۰
۱۴ GP 86 سیلندر ۸ آپارتمان برنجی ۴۵*۳۵ ۷۲ ۷۰۰۰۰
۱۵ SN 84 سیلندر ۸ سوییچی برنجی ۴۵*۳۵ ۷۲ ۶۵۰۰۰
۱۶ GP 84 سیلندر ۸ سوییچی برنجی ۴۵*۳۵ ۷۲ ۶۵۰۰۰
۱۷ GP 085 سیلندر ۸ سرویس سربی وسط ۶۰ ۳۹۰۰۰
۱۸ MAB 085 سیلندر ۸ سرویس سربی وسط ۶۰ ۳۹۰۰۰
۱۹ SN 91 سیلندر ۹ سوییچی برنجی ۶۰*۳۰ ۷۲ ۶۰۰۰۰
۲۰ SN 94 سیلندر ۹ سوییچی برنجی ۵۰*۴۰ ۶۰ ۶۰۰۰۰

برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از قیمت کالا

با شماره تلفن 09123480968 تماس حاصل فرمایید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*