محصولات كاوه صنعت آذرماه ۱۳۹۷

گروه تولیدی کاوه صنعت

انواع محصولات کاوه صنعت انواع دستگیره درب آهنی و چوبی انواع قفل ها و …

 

مدل رنگ
ستاره – صف – ارمغان – مهتاب دودی – رنگی – طلانی کرم (زرد) – نیکل مات – طرح چوب
ستاره – صف – ارمغان – مهتاب استيل – زیتونی
ستاره – صف – ارمغان ۲٫۵ – ۳ cm دودی – رنگی – طلایی کرم – نیکل مات – طرح چوب
ستاره – صف – ارمغان ۲٫۵ – ۳ cm استیل مات – طلایی – زیتونی
ارمغان دوتکه ۲٫۵ دودی – رنگی – طلایی کرم – نیکل مات – طرح چوب
ارمغان دوتکه ۲٫۵ استیل مات – زیتونی
ساحل تک پلاک پهن – باریک دودی – رنگی – طلایی دودی (زرد) – نیکل مات . طرح چوب
ساحل تک پلاک پهن – باریک طلا کرم – استیل مات – زیتونی
ساحل دو پلاک پهن – باریک کرم دودی – رنگی – کرم طرح چوب – کرم نیکل مات
ساحل دو پلاک پهن – باریک طلا طرح چوب – طلا نیکل مات
ساحل ۲٫۵- ۳ cm بیضی – گلابی دودی – رنگی – نیکل مات – طرح چوب
ساحل ۲٫۵- ۳ cm بیضی – گلابی طلا کرم – استیل مات – زیتونی – طلایی
سهیل – سپهر – تک پلاک نیکل مات – طرح چوب
سهیل – سپهر – تک پلاک طلاكرم – استیل مات – زیتونی
سهیل – سپهر – دو پلاک کرم طرح چوب – کرم نیکل مات
سهیل – سپهر – دو پلاک طلا طرح چوب – طلا نیکل مات
مدل ۲۱۰۰ طلایی دودی – رنگی – کرم طرح چوب – کرم نیکل مات
مدل ۲۱۰۰ طلا طرح چوب . طلا نیکل مات
مدل ۳۹۰۰ و ۴۰۰۰ (پلاک سربی) طلا کرم – نیکل مات – استیل مات – زیتونی – طرح چوب
مدل ۳۹۰۰ و ۴۰۰۰ دوتکه سربی طلا كرم – نیکل مات – استیل مات – زیتونی – طرح چوب
مدل ۳۹۰۰ و ۴۰۰۰ پایه بلند اپارتمانی طلا کرم – نیکل مات – استیل مات – زیتونی – طرح چوب
مدل ۴۱۰۰ دودی – رنگی – نیکل براق
مدل ۴۱۰۰ استيل – زیتونی
مدل ۴۱۰۰ – ۳ cm دودی – رنگی – نیکل براق
مدل ۴۱۰۰ – ۳ cm استيل – زیتونی
مدل ۴۲۰۰ پایه بلند گوی دار طلاكرم – نیکل مات – استیل مات – زیتونی – طرح چوب
مدل ۴۳۰۰ حیاطی سیکورت طلاكرم – نیکل مات – استیل مات – زیتونی – طرح چوب
۴۵۰۰ تک پلاک دودی – رنگی – نیکل مات – طرح چوب
۴۵۰۰ تک پلاک استیل مات – طلا كرم
۴۵۰۰ دو پلاک طلایی دودی – کرم دودی – رنگی – کرم طرح چوب – کرم نیکل مات
۴۵۰۰ دو پلاک طلا طرح چوب – طلا نیکل مات
۴۵۰۰ مدل ۲٫۵ – ۳ cm بیضی گلابی دودی – رنگی – نیکل مات – طرح چوب
۴۵۰۰ مدل ۲٫۵ – ۳ cm بیضی گلابی استیل مات – طلا کرم
مدل ۴۶۰۰ پلاک آهنی استیل مات – زیتونی – دودی سیلور – طلا کرم – نیکل براق
مدل ۴۶۰۰ دوتکه سربی استیل مات – زیتونی – دودی سیلور – طلا کرم
مدل ۴۷۰۰ (پلاک اهنی ) استیل مات – زیتونی – دودی سیلور
مدل ۴۷۰۰ (پلاک سربی) استیل مات – زیتونی – دودی سیلورطلامات
مدل ۴۷۰۰ (دونی که به گوش داخل گرد وگردساده) استیل مات – دودی سیلور – طلا کرم. طلا كامل زينونی مات و براق
مدل ۴۷۰۰ ( پایه بلند سربی ) استیل مات – زیتونی – دودی سیلور – طلا کرم
مدل ۴۷۰۰ ( پایه بلند گوی دار آپارتمانی ) استیل مات – زیتونی – دودی سیلور- طلا کرم
مدل ۷۰۰؛ حیاطی و حیاطی سیکورت استیل مات – زیتونی – دودی سیلور – طلا کرم
مدل ۴۸۰۰ (پلاک اهني ) استیل مات – زیتونی – دودی سیلور – طلاكرم – نیکل براق
مدل ۴۸۰۰ ( پلاک سربی ) استیل مات – زیتونی – دودی سیلور- طلا کرم – نیکل براق
مدل ۴۸۰۰ ( دو تکه سربی ) استیل مات – زیتونی – دودی سیلور- طلا کرم – نیکل براق
مدل ۴۹۰۰ (پلاک اهني ) استیل مات – زیتونی – دودی سیلور- طلاكرم – نیکل براق
مدل ۴۹۰۰ ( دوتکه سربی ) استیل مات – زیتونی – دودی سیلور – طلا کرم – نیکل براق
مدل ۵۰۰۰ زیتونی – استیل مات – طلا کرم دودی سیلور
دستگیره ۵۰۰۰ اپارتمانی پایه بلندم A زیتونی – دودی سیلور- طلا كامل
دستگیره ۵۰۰۰ اپارتمانی پایه بلند D زیتونی – دودی سیلور- طلا كامل
مدل ۵۱۰۰ گویی دارپایه بلند اپارتمانی A زیتونی – دودی سیلور- طلا كامل
مدل ۵۱۰۰ گویی دار پایه بلند اپارتمانی D زیتونی – دودی سیلور- طلا كامل
مدل ۵۲۰۰ جالباسی زیتونی – دودی سیلور- طلا كامل
مدل ۵۲۰۰ درکوب زیتونی – دودی سیلور- طلا كامل
مدل ۵۳۰۰ حیاطی و سیکورت A زیتونی – دودی سیلور- طلا كامل
مدل ۵۳۰۰ حیاطی و سیکورت D زیتونی – دودی سیلور- طلا كامل
مدل ۵۴۰۰ دوتکه زیتونی – دودی سیلور- طلا كامل
مدل ۵۰۱۶ کابینتی کوچک زیتونی – دودی سیلور- طلا كامل
مدل ۵۰۲۲ کابینتی بزرگ زیتونی – دودی سیلور- طلا كامل
مدل ۵۰۲۵ کمدی کوچک زیتونی – دودی سیلور- طلا كامل
مدل ۵۰۳۵ کمدی بزرگ زیتونی – دودی سیلور- طلا كامل
مدل ۷۰۰۰ معمولی – گلدار زیتونی مات – دودی سیلور – طلا كامل
مدل ۷۲۰۰ گوی دار اپارتمانی زیتونی مات – دودی سیلور – طلا كامل
مدل ۷۳۰۰ حیاطی و سیکورت زیتونی مات – دودی سیلور – طلا كامل
مدل ۷۶۰۰ دوتکه زیتونی مات – دودی سیلور – طلا كامل
مدل ۷۵۰۰ اپارتمانی پایه بلند زیتونی مات – دودی سیلور – طلا كامل
مدل ۸۰۰۰ ( پلاک آهنی ) زیتونی مات – استیل مات – طلا
مدل ۸۰۰۰ (پلاک سربی ) زیتونی مات – استیل مات – طلا
مدل ۸۱۰۰ آپارتمانی تک پلاک بلند (۴۰ cm ) (طرف مقابل دو تکه ) زیتونی مات – استیل مات – طلا
مدل ۸۲۰۰ گری دار آپارتمانی زیتونی مات – استیل مات – طلا
مدل ۸۳۰۰ حیاطی و سیکورٹ زیتونی مات – استیل مات – طلا کامل
مدل ۸۴۰۰ دوتکه زیتونی مات – استیل مات – طلا کامل
مدل ۸۵۰۰ آپارتمانی پایه بلند زیتونی مات – استیل مات – طلا كامل
مدل ۸۶۰۰ اپارتمانی دو طرفه پلاک ۴۰ cm (مقابل پلاک بلند گوی دار زیتوئی مات – استیل مات طلا كامل – نسکافه ای
مدل ۸۷۰۰ آپارتمانی ۴۰ cm بلند (مقابل پلاک معمولی گوی دار) زیتونی مات – استیل مات – طلا كامل – نسکافه ای
مدل ۸۸۰۰ اپارتمانی دو طرف پلاک ۴۰ cm ( مقابل پلاک بلند دستگیره دار ) زیتونی مات – استیل مات طلا کامل – نسکافه ای
مدل ۸۹۰۰ اپارتمانی ، اعانت بلند (مقابل دستگیره و پلاک معمولی) زیتونی مات – استیل مات – طلا كامل – نسکافه ای
مدل ۹۰۰۰ زیتونی مات – استیل مات – طلاكامل
مدل ۹۲۰۰ گوی دار آپارتمانی زیتونی مات – استیل مات – طلاكامل
مدل ۹۳۰۰ حیاطی و سیکورت زیتونی مات – استیل مات – طلاكامل
مدل ۹۴۰۰ دو تکه زیتونی مات – استیل مات – طلاكامل
مدل ۹۵۰۰ آپارتمانی پایه بلند زیتونی مات – استیل مات – طلاكامل
مدل ۹۶۰۰ دودی
مدل ۹۶۰۰ استیل مات – زیتونی – نسکافه ای براق
مدل ۹۶۰۰ دو تکه سربی دودی
مدل ۹۶۰۰ دو تکه سربی استیل مات – زیتونی – نسکافه ای براق
مدل ۱۰۰۰۰ زیتونی مات و براق – استیل مات – دودی سیلور. طلا كامل
مدل ۱۰۲۰۰ گوی دار اپارتمانی زیتونی مات و براق – استیل مات – دودی سیلور. طلا كامل
مدل ۱۰۳۰۰ حیاطی سیکورت زیتونی مات و براق – استیل مات – دودی سیلور. طلا كامل
مدل ۱۰۴۰۰ دوتکه زیتونی مات و براق – استیل مات – دودی سیلور. طلا كامل
مدل ۱۰۵۰۰ پایه بلند زیتونی مات – استیل مات – دودی سیلور- طلا كامل
مدل ۱۰۶۰۰ دودی – رنگی – نیکل مات – طرح چوب
مدل ۱۰۶۰۰ استیل مات – زیتونی – طلا كرم
مدل  ۱۰۶۰۰ دوتکه سربی دودی – رنگی
مدل  ۱۰۶۰۰ دوتکه سربی استیل مات – زیتونی – طلا کرم – نیکل مات – طرح چوب
مدل  ۱۰۶۰۰ – ۳ cm دودی – رنگی – نیکل – طرح چوب
مدل  ۱۰۶۰۰ – ۳ cm استیل مات زیتونی – طلا کرم
مدل ۱۱۰۰۰ (سربی ) استیل مات زیتونی نسکافه ای طلا دودی سیلور
مدل ۱۱۲۰۰ گوئی دار اپارتمانی استیل مات زیتونی-نسکافه ای طلا-دودی سیلور
مدل ۱۱۳۰۰ حیاطی سیکوریت استیل مات زیتونی نسکافه ای طلا دودی سیلور
مدل ۱۱۴۰۰ دو تکه ( چهارگوش و گرد) استيل مات زیتونی نسکافه ای طلادردی سیلور
مدل ۱۱۵۰۰ اپارتمانی پایه بلند استیل مات زیتونی نسکافه ای طلا دودی سیلور
مدل ۱۲۰۰۰ (سربی ) استیل مات زیتونی نسکافه ای طلا دودی سیلور
مدل ۱۲۲۰۰ گوی دار آپارتمانی استیل مات زیتونی نسکافه ای طلا دودی سیلور
مدل ۱۲۳۰۰ حیاطی و سیکورت استیل مات زیتونی نسکافه ای طلا دودی سیلور
مدل ۱۲۴۰۰ دوتکه استیل مات زیتونی نسکافه ای طلا دودی سیلور
مدل ۱۲۵۰۰ آپارتمانی پایه بلند استیل مات زیتونی نسکافه ای طلا دودی سیلور
مدل ۱۲۹۰۰ حیاطی بلند آکس ۶۵ استیل مات زیتونی نسکافه ای طلا دودی سیلور
مدل ۱۲۹۰۰ حیاطی کوتاه آکس ۳۹ استيل مانتزیتونی-نسکافه ای طلا-دودی سیلور
مدل ۱۹۰۰۰ (سربی) استیل مات – زیتونی – نسکافه ای – طلا – دودی سیلور
مدل ۱۴۰۰۰ گوی دار آپارتمانی استیل مات – زیتونی – نسکافه ای – طلا – دودی سیلور
مدل ۱۴۳۰۰ حیاطی و سیکورت استیل مات – زیتونی – نسکافه ای – طلا – دودی سیلور
مدل ۱۴۴۰۰ دوتکه استیل مات – زیتونی – نسکافه ای – طلا – دودی سیلور
مدل ۱۴۵۰۰ اپارتمانی پایه بلند استیل مات – زیتونی – نسکافه ای — طلا – دودی سیلور
مدل ۱۰۲-۱۰۴ دودی – رنگی – طلایی کرم (زرد) – نیکل مات – طرح چوب – نيكل كرم
مدل ۱۰۲-۱۰۴ استیل مات – زیتونی
مدل ۱۰۴ – ( ۲٫۵ و ۳ cm ) دودی – رنگی – طلایی گرم (زرد) – نیکل مات — طرح چوب
مدل ۱۰۴ – ( ۲٫۵ و ۳ cm ) استیل مات دودی
مدل ۱۰۸ دودی
مدل ۱۰۸ نیکل مات طلا کرم ( زرد )
مدل ۱۰۸ استیل مات – زیتونی
مدل ۱۰۸ حیاطی طلایی کرم (زرد) استیل مات – زیتونی
مدل ۱۰۸ پایه بلند اپارتمانی نیکل مات – طلایی کرم (زرد) – زیتونی
مدل ۱۰۷- ۱۰۹ دودی
مدل ۱۰۷- ۱۰۹ استیل مات – زیتونی
مدل ۱۰۹ دوتکه چهارگوش استیل مات – دودی سیلور- طلاكرم طلا كامل زیتونی مات و براق
قفل اكس ۴ (۶ cm ) کلیدی – سرویس
قفل اكس ۴ (۶ cm ) سوییچی
قفل معمولی أکس ۵/ ۵ ( ۸ cm ) استيل – ( کلیدی – سرویس )
قفل معمولی أکس ۵/ ۵ ( ۸ cm ) استيل – ( سونیچی و سوئیچی چهارلول )
قفل معمولی أکس ۵/ ۵ ( ۸ cm ) زیتونی – طلا ( کلیدی – سرویس )
قفل معمولی أکس ۵/ ۵ ( ۸ cm ) زیتونی – طلا ( سوئیچی و سوئیچی چهارلول )
روزت ۲٫۵ اهني دودی – رنگی – طلا – نیکل – طرح چوب- استيل
روزت سربی (كليه روزتها) دودی – رنگی – طلا – نیکل – طرح چوب- استيل
روزت ۱۲۰۰۰ . ۱۹۰ . ۰ . ۱۱۰۰۰ استیل مات – زیتونی – نسکافه ای – طلا – دودي سيلور

۱- در هنگام خرید دقت فرمائید مرجوعی نمودن اجناس فوق فقط در صورتیکه محصول معیوب و یا اشتباهی در ارسال صورت گرفته باشد قابل قبول است .

۲- درصورت بروز هر اشتباه از طرف مشتری بابت مرجوعی دستی ۶۰۰۰۰ ریال کسر می گردد.

۳- تسویه فاکتور اجناس خریداری شده فقط ۳۰روزه می باشد در غیر این صورت از ارسال مجدد سفارش جلوگیری می شود.

۴- در هنگام تحویل اجناس در زیر برگه دوم فاکتور رسید ممهور به مهر فروشگاه الزامی می باشد.

۵- مشتری گرامی : درمورد تسویه فاکتورها راس گیری وجوندارد.

 

 

دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفلg دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفلg دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل
دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل دستگیره درب چوبی آهنی فلزی قفل

برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از قیمت کالا

با شماره تلفن 09123480968 تماس حاصل فرمایید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*