دستگیره های فارا صنعت ۹۷

دستگیره های فارا صنعت

دستگیره های فارا صنعت
دستگیره های فارا صنعت
دستگیره های فارا صنعت
دستگیره های فارا صنعت

دستگیره های فارا صنعت
Fara sanat door handles
 
 محصول رزت با پلاک سرب دسته آلومینیوم رنگ  سوئیچی تعداد در کارتن
۵۷۰ استیل  ۵۵,۰۰۰ ۱۶
زیتونی ۵۹,۰۰۰ ۱۶
زرگلد ۵۹,۰۰۰ ۱۶
نسکافه ای ۵۹,۵۰۰ ۱۶
طلایی ۶۰,۰۰۰ ۱۶
۴۷۰ استیل  ۵۵,۰۰۰ ۱۶
زیتونی ۵۹,۰۰۰ ۱۶
زرگلد ۵۹,۰۰۰ ۱۶
نسکافه ای ۵۹,۵۰۰ ۱۶
طلایی ۶۰,۰۰۰ ۱۶
۸۷۰ استیل  ۵۵,۰۰۰ ۱۶
زیتونی ۵۹,۰۰۰ ۱۶
زرگلد ۵۹,۰۰۰ ۱۶
نسکافه ای ۵۹,۵۰۰ ۱۶
طلایی ۶۰,۰۰۰ ۱۶
۵۰۰ استیل  ۵۵,۰۰۰ ۱۶
زیتونی ۵۹,۰۰۰ ۱۶
زرگلد ۵۹,۰۰۰ ۱۶
نسکافه ای ۵۹,۵۰۰ ۱۶
طلایی ۶۰,۰۰۰ ۱۶
۷۰۰ استیل  ۵۵,۰۰۰ ۱۶
زیتونی ۵۹,۰۰۰ ۱۶
زرگلد ۵۹,۰۰۰ ۱۶
نسکافه ای ۵۹,۵۰۰ ۱۶
طلایی ۶۰,۰۰۰ ۱۶
۸۰۰ استیل  ۵۵,۰۰۰ ۱۶
زیتونی ۵۹,۰۰۰ ۱۶
زرگلد ۵۹,۰۰۰ ۱۶
نسکافه ای ۵۹,۵۰۰ ۱۶
طلایی ۶۰,۰۰۰ ۱۶
۳۶۰ استیل  ۵۵,۰۰۰ ۱۶
زیتونی ۵۹,۰۰۰ ۱۶
زرگلد ۵۹,۰۰۰ ۱۶
نسکافه ای ۵۹,۵۰۰ ۱۶
طلایی ۶۰,۰۰۰ ۱۶
رنگهای رزگلد و طلایی طبق سفارش و مدت زمان تقریبی یک هفته تحویل داده خواهد شد مدت زمان تسویه حساب دوماه از تاریخ فاکتور میباشد.

 

Fara sanat door handles

   لیست قیمت موقت  گروه تولیدی فارا صنعت از تاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۷

 

 
 

 محصول پلاک با دسته آلومینیوم

رنگ

کلیدی سوئیچی

سرویس آپارتمانی

تعداد در کارتن

 

۴,۷۰۰

کروم خشدار

۴۴,۰۰۰

۴۶,۰۰۰

۱۶

 

کروم طلایی

۴۷,۰۰۰

۴۹,۰۰۰

۱۶

 

زیتونی

۴۸,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۱۶

 

نسکافه ای

۴۸,۵۰۰

۵۰,۵۰۰

۱۶

 

طلایی

۴۹,۰۰۰

۵۱,۰۰۰

۱۶

 

۵,۷۰۰

کروم خشدار

۳۸,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۱۶

 

کرئم طلایی

۴۱,۰۰۰

۴۳,۰۰۰

۱۶

 

زیتونی

۴۲,۰۰۰

۴۴,۰۰۰

۱۶

 

رزگلد

۴۲,۰۰۰

۴۴,۰۰۰

۱۶

 

نسکافه ای

۴۲,۵۰۰

۴۴,۵۰۰

۱۶

 

طلایی

۴۳,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

۱۶

 

۳,۲۰۰

کرم

۲۰,۵۰۰

۲۲,۵۰۰

۲۰

 

دودی

۲۰,۵۰۰

۲۲,۵۰۰

۲۰

 

کرم طلایی

۲۲,۵۰۰

۲۴,۵۰۰

۲۰

 

زیتونی

۲۴,۰۰۰

۲۶,۰۰۰

۲۰

 

نسکافه ای

۲۴,۵۰۰

۲۶,۵۰۰

۲۰

 

سفید سوئیچی

۱۶,۵۰۰

_

۲۰

 

رنگهای رزگلد و طلایی طبق سفارش و مدت زمان تقریبی یک هفته تحویل داده خواهد شد مدت زمان تسویه حساب دوماه از تاریخ فاکتور میباشد.

 
 

 

Fara sanat door handles

 لیست قیمت موقت  گروه تولیدی فارا صنعت از تاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۷

 
 

 محصولات پلاک با دسته آلومینیوم

رنگ

 سوئیچی

تعداد در کارتن

 

۳,۰۰۰

کرم

۲۰,۰۰۰

۲۰

 

دودی

۲۰,۰۰۰

۲۰

 

کرم طلایی

۲۲,۰۰۰

۲۰

 

زیتونی

۲۳,۵۰۰

۲۰

 

نسکافه ای

۲۴,۰۰۰

۲۰

 

سفید

۱۶,۰۰۰

۲۰

 

۲,۵۰۰

کرم

۲۰,۰۰۰

۲۰

 

دودی

۲۰,۰۰۰

۲۰

 

کرم طلایی

۲۲,۰۰۰

۲۰

 

زیتونی

۲۳,۵۰۰

۲۰

 

نسکافه ای

۲۴,۰۰۰

۲۰

 

سفید

۱۶,۰۰۰

۲۰

 

رنگهای رزگلد و طلایی طبق سفارش و مدت زمان تقریبی یک هفته تحویل داده خواهد شد مدت زمان تسویه حساب دوماه از تاریخ فاکتور میباشد.

 

 

برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از قیمت کالا

با شماره تلفن 09123480968 تماس حاصل فرمایید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*