لیست قیمت لولا جک ریل و دستگیره کابینت ربرتو ۹۷

انواع لولا های روبرتو

 • لولا تاچ
 • لولا خم تریدی ۳D پمپ پلاستیکی T
 • لولا صاف ۱۱۰ درجه پمپ پلاستیکی T
 • لولا صاف ۱۱۰ درجه پمپ پلاستیکی S
 • لولا تریدی ۳D صاف پمپ تو کاسه
 • لولا خلاص
 • لایت لولا کابینت LED
لولا تاچ
لولا خم تریدی 3D پمپ پلاستیکی T
لولا صاف 110 درجه پمپ پلاستیکی T
 لولا صاف 110 درجه پمپ پلاستیکی S
لولا تریدی 3D صاف پمپ تو کاسه
لولا خلاص
لایت لولا کابینت LED
 • لولا ۱۳۵ درجه
 • لولا ۹۰ درجه پمپی
 • لولا ۴۵ درجه + پمپی ۳D پمپ پلاستیکی
 • لولا منفی ۴۵ درجه
 • لولا ۱۶۵ درجه تریدی ۳D
لولا 135 درجه
لولا 90 درجه پمپی
لولا 45 درجه + پمپی 3D پمپ پلاستیکی
لولا منفی 45 درجه
لولا 165 درجه تریدی 3D

انواع جک های روبرتو

 • جک HK DTC
 • جک اونتوس پمپ N550
 • جک معکوس
 • جک ساعتی
 • زنجیر مغزی روبرتو
 • جک یدکی اتوبوسی
 • جک یدکی اتوبوسی آلمانی
جک HK DTC
جک اونتوس پمپ N550
جک معکوس
جک ساعتی
زنجیر مغزی روبرتو
جک یدکی اتوبوسی
جک یدکی اتوبوسی آلمانی

انواع ریل های ساچمه ای تاندم و لگرا باکس

 • ریل ساچمه ای پمپی سایز ۳۰ – ۳۵ – ۴۰ – ۴۵ – ۵۰
 • ریل تاندم فول آرام بند با بست سایز ۳۰ – ۳۵ – ۴۰ – ۴۵
 • ریل تاندم تاچ فول سایز ۴۰ – ۴۵ – ۵۰
 • ریل لگرا باکس ۱۱ – ۱۹ – ۲۵ سانت
 • میله تعادل جهت ریلهای تاچ
ریل ساچمه ای پمپی سایز 30 - 35 - 40 - 45 - 50
ریل تاندم فول آرام بند با بست سایز 30 - 35 - 40 - 45
ریل تاندم تاچ فول سایز 40 - 45 - 50
ریل لگرا باکس 11 - 19 - 25 سانت
میله تعادل جهت ریلهای تاچ
 • ریل ساچمه ای تاچ push open 30 – 35 – 40 – 45 – 50
 • ریل مخفی تاچ با بست فول
 • ریل مخفی تاچ بدون بست نیمه فول
 • ریل ساچمه ای پمپی ۴۰ – ۴۵
 • ریل دوت که مارک صبا
 • ریل سفید
ریل ساچمه ای تاچ push open 30 - 35 - 40 - 45 - 50
ریل مخفی تاچ با بست فول 
 ریل مخفی تاچ بدون بست نیمه فول
 ریل ساچمه ای پمپی 40 - 45
 ریل دوت که مارک صبا
 ریل سفید

انواع دستگیره های کابینتی روبرتو

انواع دستگیره های کابینتی روبرتو
انواع دستگیره های کابینتی روبرتو
انواع دستگیره های کابینتی روبرتو

لیست قیمت لولای روبرتو  Roberto.D

محصول

قیمت

تعداد در کارتن

لولای ۱۳۵ درجه

۱۱۰,۰۰۰

۱۰۰

لولای ۹۰ درجه پمپی

۱۳۲,۰۰۰

۱۰۰

لولا۴۵ درجه+پمپی ۳D (پمپ پلاستیکی)

۱۳۲,۰۰۰

۱۰۰

لولای منفی ۴۵

۵۵,۰۰۰

۲۰۰

لولای ۱۶۵ درجه تریدی

۱۹۸,۰۰۰

۱۰۰

لولای تاچ

۴۴,۰۰۰

۲۰۰

لولای خم تریدی (پمپ پلاستیکی)

۱۱۰,۰۰۰

۱۰۰

لولای صاف ۱۱۰ درجه تریدی (پمپ پلاستیکی)

۱۳۲,۰۰۰

۱۰۰

لولای صاف ۱۱۰ درجه تریدی (پمپ پلاستیکی)

۱۴۳,۰۰۰

۱۰۰

لولای تریدی صاف پمپ تو کاسه

۱۱۰,۰۰۰

۱۰۰

لولا خلاص

۵۵,۰۰۰

۲۰۰

لایت لولا کابینت LED

۵۵,۰۰۰

۲۰۰

 

لیست قیمت جک روبرتو Roberto.D

 

محصول

قیمت

تعداد در کارتن

 

 

جک HK DTC 90*40 -80*45

۲,۷۵۰,۰۰۰

۱۰

 
 
 

 جک اونتوس ارتفاع درب ۳۵*۳۵ عرض تا ۷۰ پمپ نیوتون۵۵۰

۱,۳۲۰,۰۰۰

۱۰

 
 
 

۱۰۰جک معکوسN

۱۱۰,۰۰۰

۱۰۰

 

جک ساعتی

۱۹۸,۰۰۰

۱۰۰

 

زنجیر مغزی

۳۳۰,۰۰۰

۱۰

 

جک یدکی اتوبوسی ۳۵۰N 550N

۵۵۰,۰۰۰

_

 

جک یدکی اتوبوسی ۳۰۰N

۷۷۰,۰۰۰

_

 

 

لیست قیمت ریل روبرتو  Roberto.D

 
 

محصول

CM

قیمت

 

ریل ساچمه ای تاچ                  (push open)

۳۰

۴۶۲,۰۰۰

 

ریل ساچمه ای تاچ                  (push open)

۳۵

۵۳۹,۰۰۰

 

ریل ساچمه ای تاچ                  (push open)

۴۰

۶۱۶,۰۰۰

 

ریل ساچمه ای تاچ                  (push open)

۴۵

۶۹۳,۰۰۰

 

ریل ساچمه ای تاچ                  (push open)

۵۰

۷۷۰,۰۰۰

 

ریل مخفی تاچ با بست فول                    (تاندم)

۳۵

۷۷۰,۰۰۰

 

ریل مخفی تاچ بدون بست نیمه فول          (تاندم)

۵۰

۵۵۰,۰۰۰

 

ریل ساچمه ای پمپی

۴۰

۴۴۰,۰۰۰

 

ریل ساچمه ای پمپی

۴۵

۴۹۵,۰۰۰

 

ریل دوت که مارک صبا

۵۰

۵۵,۰۰۰

 

ریل سفید

۵۰

۳۸۵,۰۰۰

 

ریل ساچمه ای پمپی سایز

۳۰

۴۳۰,۰۰۰

 

ریل ساچمه ای پمپی سایز

۳۵

۵۰۰,۰۰۰

 

ریل ساچمه ای پمپی سایز

۴۰

۵۷۲,۰۰۰

 

ریل ساچمه ای پمپی سایز

۴۵

۶۴۴,۰۰۰

 

ریل ساچمه ای پمپی سایز

۵۰

۷۱۵,۰۰۰

 

ریل تاندم فول آرام بند با بست سایز

۳۰

۱,۲۱۰,۰۰۰

 

ریل تاندم فول آرام بند با بست سایز

۳۵

۱,۲۶۵,۰۰۰

 

ریل تاندم فول آرام بند با بست سایز

۴۰

۱,۳۲۰,۰۰۰

 

ریل تاندم فول آرام بند با بست سایز

۴۵

۱,۳۷۵,۰۰۰

 

ریل تاندم تاچ فول سایز

۴۰

۱,۳۲۰,۰۰۰

 

ریل تاندم تاچ فول سایز

۴۵

۱,۳۷۵,۰۰۰

 

ریل تاندم تاچ فول سایز

۵۰

۱,۴۳۰,۰۰۰

 

ریل لگرا باکس ۱۱ سانت

۵۰

۳,۳۰۰,۰۰۰

 

ریل لگرا باکس ۱۹ سانت

۵۰

۳,۸۵۰,۰۰۰

 

ریل لگرا باکس ۲۵ سانت

۵۰

۴,۴۰۰,۰۰۰

 

میله تعادل جهت ریل های تاچ عرض بیشتر۵۰ CM

_

۳۳۰,۰۰۰

 

 

لیست قیمت دستگیره کابینتی روبرتو  Roberto.D

 
 

محصول

رنگ

اندازه

تعداد در کارتن

قیمت

 

۵۰۲

BSN

۱۹۲

۱۵۰

۷۷,۰۰۰

 

۲۵۶

۱۰۰

۸۸,۰۰۰

 

۳۲۰

۱۰۰

۹۹,۰۰۰

 

AL/CP

۱۹۲

۱۵۰

۷۷,۰۰۰

 

۲۵۶

۱۰۰

۸۸,۰۰۰

 

۳۲۰

۱۰۰

۹۹,۰۰۰

 

BEECH/CP

۱۹۲

۱۵۰

۷۷,۰۰۰

 

۲۵۶

۱۰۰

۸۸,۰۰۰

 

۳۲۰

۸۰

۹۹,۰۰۰

 

۵۰۴َA

CP/BSN

۱۲۸-۱۶۰

۱۰۰

۱۶۵,۰۰۰

 

۱۹۲-۲۲۴

۱۰۰

۱۸۷,۰۰۰

 

۲۵۶-۲۸۸

۸۰

۲۲۰,۰۰۰

 

۵۰۶A

BSN

۲۲۴

۱۶۰

۱۱۰,۰۰۰

 

۵۰۳H

CP/WBSN

۳۲۰

۸۰

۹۹,۰۰۰

 

AL/CP

۳۲۰

۸۰

۹۹,۰۰۰

 

WOODEN/CP

۳۲۰

۸۰

۹۹,۰۰۰

 

۹۰۴H

BSN

۲۵۶

۱۰۰

۹۹,۰۰۰

 

۳۲۰

۱۰۰

۱۱۰,۰۰۰

 

CP

۲۵۶

۱۰۰

۹۹,۰۰۰

 

۳۲۰

۱۰۰

۱۱۰,۰۰۰

 

۵۰۱

CP/LA

۳۲۰

۱۵۰

۶۶,۰۰۰

 

BECH/CP

۳۲۰

۱۵۰

۶۶,۰۰۰

 

W BSN

۳۲۰

۱۵۰

۶۶,۰۰۰

 

۹۰۶

BEECH/CP

۳۲۰

۱۵۰

۱۳۲,۰۰۰

 

۸۰۱

BEECH

۳۲۰

۸۰

۸۸,۰۰۰

 

۵۲۳

CP

۳۲۰

۶۰

۱۱۰,۰۰۰

 

BY22848

CP

۱۹۲

۱۶۰

۵۵,۰۰۰

 

۲۲۴

۱۶۰

۶۶,۰۰۰

 

۲۵۶

۱۶۰

۷۷,۰۰۰

 

۹۰۳

BSN

۳۲۰

۱۵۰

۱۱۰,۰۰۰

 

CP

۳۲۰

۱۵۰

۱۱۰,۰۰۰

 

۹۰۲H

BSN

۲۵۶

۱۵۰

۹۹,۰۰۰

 

BSN

۳۲۰

۱۵۰

۱۱۰,۰۰۰

 

CP

۳۲۰

۱۵۰

۱۱۰,۰۰۰

 

۵۱۹H

BSN

۳۲۰

۶۰

۱۱۰,۰۰۰

 

۸۹۹۹H

CP

۱۶۰

۲۵۰

۵۵,۰۰۰

 

۱۹۲

۲۰۰

۶۶,۰۰۰

 

۲۲۴

۲۰۰

۷۷,۰۰۰

 

۲۵۶

۱۵۰

۸۸,۰۰۰

 

GP

۱۶۰

۲۵۰

۵۵,۰۰۰

 

۱۹۲

۲۰۰

۶۶,۰۰۰

 

۲۲۴

۲۰۰

۷۷,۰۰۰

 

۰۳HK

MAC

_

۲۰۰

۵۵,۰۰۰

 

BSN

_

۲۰۰

۵۵,۰۰۰

 

CP

_

۲۰۰

۵۵,۰۰۰

 

۰۴HK

GP

_

۱۵۰

۱۱۰,۰۰۰

 

اوسنا ترک

ساتن نیکل

 

۱۲

۲۷۵,۰۰۰

 

 

برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از قیمت کالا

با شماره تلفن 09123480968 تماس حاصل فرمایید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*