انواع سیلندر و قفل کتابی

انواع سیلندر قفل کتابی

سیلندر FLY
پنج کلید کامپیوتری

سیلندر FLY
پنج کلید کامپیوتری
قیمت ۲۲۶/۰۰۰ ﷼ ?
کارتن ۱۵۰ عددی ???

سیلندر ۲/۵ BS
توپی برنج

سیلندر ۲/۵ BS
توپی برنج
قیمت ۱۷۲/۰۰۰ ﷼ ?
کارتن ۱۵۰ عددی ???

قفل_کتابی STILA
چکشی ، سایز ۸۴
توپی برنج

قفل_کتابی STILA
چکشی ، سایز ۸۴
توپی برنج
قیمت ۴۷۳/۰۰۰ ﷼ ?
کارتن ۲۴ عددی ???

سیلندر_سرویس COLADO
قیمت 237/000 ﷼

سیلندر سرویس COLADO
قیمت ۲۳۷/۰۰۰ ﷼ ?
کارتن ۱۰۰ عددی ???

سیلندر Vista
طلایی و کروم
کلید ساده

سیلندر Vista
طلایی و کروم
کلید ساده
قیمت ۶ سانت ۱۸۰/۰۰۰ ﷼ ?
قیمت ۷ سانت ۱۹۰/۰۰۰ ﷼ ?
کارتن ۱۲۰ عددی ???

سیلندر Vista
طلایی و کروم
کلید ساده

سیلندر Vista
طلایی و کروم
کلید ساده
قیمت ۶ سانت ۱۸۰/۰۰۰ ﷼ ?
قیمت ۷ سانت ۱۹۰/۰۰۰ ﷼ ?
کارتن ۱۲۰ عددی ???

سيلندر_سرويس سربي نسكافه اي قيمت ٢٠٠٠٠ تومان تعداد محدود

سيلندر سرويس سربي نسكافه اي قيمت ٢٠٠٠٠ تومان تعداد محدود

قفل_کتابی C.I.S
توپی برنج ، پنج کلید

قیمت نقدی طلایی ?
سایز ۷۰   ٤٠٠/۰۰۰ ﷼
سایز ۸۰   ٤٢٠/۰۰۰ ﷼
سایز ۹۰   ٤٤٠/۰۰۰ ﷼

قیمت نقدی کروم ?
سایز ۷۰   ٤١٠/۰۰۰ ﷼
سایز ۸۰   ٤٣٠/۰۰۰ ﷼
سایز ۹۰   ٤٥٠/۰۰۰ ﷼

کارتن ۴۸ عددی ???

قفل کتابی C.I.S
توپی برنج ، پنج کلید
قیمت نقدی طلایی ?
سایز ۷۰ ٤٠٠/۰۰۰ ﷼
سایز ۸۰ ٤٢٠/۰۰۰ ﷼
سایز ۹۰ ٤٤٠/۰۰۰ ﷼
قیمت نقدی کروم ?
سایز ۷۰ ٤١٠/۰۰۰ ﷼
سایز ۸۰ ٤٣٠/۰۰۰ ﷼
سایز ۹۰ ٤٥٠/۰۰۰ ﷼
کارتن ۴۸ عددی ???

سيلندر ٧سانت سوئيچى کلید ساده
A.R.G
ساتن: ١٦٠/٠٠٠ ريال
زيتونى: ١٧٥/٠٠٠ ريال

برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از قیمت کالا

با شماره تلفن 09123480968 تماس حاصل فرمایید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*