لیست قیمت دستگیره های فارا صنعت

کد ۶۰۰۰

فارا صنعت کد 6000
فارا صنعت کد ۶۰۰۰
 • دستگیره های آلومینیومی کلیدی، سوئیچی، سرویس و آپارتمانی در رنگبندی های کروم خشدار، کروم طلایی، زیتونی، شامپاینی، نسکافه‌ای، طلایی، اُخرایی

محصولات رزت با پلاک سرب دسته آلومینیومی

رزت با پلاک سرب دسته آلومینیومی
رزت با پلاک سرب دسته آلومینیومی
 • کد ۱۰۰ در رنگهای کروم خش‌دار، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی
 • کد ۶۰۰ در رنگهای کروم خش‌دار، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی
 • کد ۷۶۰ در رنگهای کروم خش‌دار، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی
 • کد ۵۷۰ در رنگهای کروم خش‌دار، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی
 • کد ۴۷۰ در رنگهای کروم خش‌دار، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی
 • کد ۸۷۰ در رنگهای کروم خش‌دار، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی
 • کد ۵۰۰ در رنگهای کروم خش‌دار، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی
 • کد ۷۰۰ در رنگهای کروم خش‌دار، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی

محصولات پلاک با دستگیره آلومینیومی

پلاک با دستگیره آلومینیومی کد 3200 کد 3000 کد 2500 کد 1100
پلاک با دستگیره آلومینیومی کد ۳۲۰۰ کد ۳۰۰۰ کد ۲۵۰۰ کد ۱۱۰۰
 • کد ۳۲۰۰ کلیدی سوئیچی سرویس آپارتمانی در رنگهای کروم خش‌دار، کروم طلایی، زیتونی، نسکافه‌ای، سفید و مشکی
 • کد ۳۰۰۰ کلیدی سوئیچی در رنگهای کروم خش‌دار، کروم طلایی، زیتونی، نسکافه‌ای، سفید و مشکی ( مخصوص قفل های سه سانت سوئیچی می‌باشد )
 • کد ۲۵۰۰ کلیدی سوئیچی در رنگهای کروم خش‌دار، کروم طلایی، زیتونی، نسکافه‌ای، سفید و مشکی ( مخصوص قفل های دونیم سانت می‌باشد )
 • کد ۱۱۰۰ کلیدی، سوئیچی، سرویس و آپارتمانی در رنگهای کروم خش‌دار، طلایی، زیتونی، نسکافه‌ای و اُخرایی
کد 1100 کلیدی، سوئ
 • کد ۱۱۰۰ کلیدی، سوئ
 • محصولات رزت رزوه‌ای با پلاک سرب دسته آلومینیومی

  رزت رزوه‌ای با پلاک سرب دسته آلومینیومی
  رزت رزوه‌ای با پلاک سرب دسته آلومینیومی
  • کد ۱۰۵ سوئیچی در رنگهای کروم خش‌دار، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی
  • کد ۴۷۵ سوئیچی در رنگهای کروم خش‌دار، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی
  • کد ۵۰۵ سوئیچی در رنگهای کروم خش‌دار، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی
  • کد ۵۷۵ سوئیچی در رنگهای کروم خش‌دار، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی
  • کد ۷۰۵ سوئیچی در رنگهای کروم خش‌دار، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی
  • کد ۷۶۵ سوئیچی در رنگهای کروم خش‌دار، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی
  • کد ۸۷۵ سوئیچی در رنگهای کروم خش‌دار، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی

  محصولات پلاک با دستگیره آلومینیومی

 • کد ۷۶۰۰ کلیدی، سوئیچی، سرویس و آپارتمانی
  • کد ۷۶۰۰ کلیدی، سوئیچی، سرویس و آپارتمانی در رنگهای کروم خش‌دار، کروم طلایی، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی
  • کد ۴۷۰۰ کلیدی، سوئیچی، سرویس و آپارتمانی در رنگهای کروم خش‌دار، کروم طلایی، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی
  • کد ۵۷۰۰ کلیدی، سوئیچی، سرویس و آپارتمانی در رنگهای کروم خش‌دار، کروم طلایی، رزگلد، زیتونی، نسکافه‌ای، طلایی و اُخرایی

  برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از قیمت کالا

  با شماره تلفن 09123480968 تماس حاصل فرمایید

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


  *