نکاتی در مورد سیلندر تقویت شده

2020-04-20 پورزاد 0

سیلندر و توپی درب یکی از موارد مهم و قابل توجه می باشد که باید به آنها توجه خاصی داشت. یک اصل کلی هست که می گویند ” هیچ قفلی نیست که سارق ها نتواند باز کنند “

قفل 2.5 سانت

قفل ۲٫۵ سانت مخصوص درب آهنی

2020-03-10 پورزاد 0

این قفل برای دربهای آهنی با پروفیل ها باریک استفاده می شود . عرض قفل از لبه تا انتها دو و نیم سانت می باشد این دو و نیم سانت در واقع در داخل درب قرار می گیرد