لیست قیمت تولیدات قفل کتابی و سیلندر مهرماه ۱۳۹۷

 

بسمه تعالی

 

لیست قیمت تولیدات از تاریخ ۱۳۹۷ / ۰۷ / ۰۸
ردیف مشخصات کالا قیمت هر عدد تعداد در هر کارتن قیمت کارتن
۱ قفل کتابی تمام فولاد شیاردار مخصوص زنجير با سیلندر دو شیار پله ای ۱۰ساچمه ۸۵ ۱۳۶۵۰۰ ۱۲ ۱۶۳۸۰۰۰
۲ قفل حیاطی طرح ایزو با سيلندر کامپیوتری ساچمه ۷۸۰۰۰ ۲۴ ۱۸۷۲۰۰۰
۳ قفل کتابی تمام فولاد با سیلندر دو شیارپله ای ۱۰ساجمه m85 ۱۳۶۵۰۰ ۱۲ ۱۶۳۸۰۰۰
۴ قفل حیاطی طرح ایزو با سیلندر دو شیار پله ای ۱۰ساچمه ۹۱۰۰۰ ۲۴ ۲۱۸۴۰۰۰
۵ قفل حیاطی طرح ایزو با سیلندر کامپیوتری ۱۰ساچمه ۹۱۰۰۰ ۲۴ ۲۱۸۴۰۰۰
۶ قفل حیاطی طرح ایزو با سیلندر کامپیوتری ۶ساچمه ۸۱۰۰۰ ۲۴ ۱۹۴۴۰۰۰
۷ قفل حیاطی طرح ایزوباسیلندر معمولی ۶ساچمه ۷۸۰۰۰ ۲۴ ۱۸۷۲۰۰۰
۸ قفل حیاطی طرح کالى باسيلندر دو شیارپله ای ۱۰ساچمه ۹۲۲۰۰ ۲۴ ۲۲۱۲۸۰۰
۹ قفل حیاطی طرح کالي باسيلندر کامپیوتری ۱۰ساچمه ۹۲۲۰۰ ۲۴ ۲۲۱۲۸۰۰
۱۰ قفل حیاطی طرح کالي باسيلندر کامپیوتری ۶ساچمه ۸۳۷۰۰ ۲۴ ۲۰۰۸۸۰۰
۱۱ قفل حیاطی طرح کالی باسيلندر معمولی ۶ ساچمه ۸۰۷۰۰ ۲۴ ۱۹۳۶۸۰۰
۱۲ سیلندر گلابی ۶سانت کامپیوتری ۶ساچمه طلائی ۴۷۰۰۰ ۶۳ ۲۹۶۱۰۰۰
۱۳ سیلندر گلابی ۶ سانت معمولی ۶ ساچمه طلائی ۴۴۰۰۰ ۶۳ ۲۷۷۲۰۰۰
۱۴ سیلندر گلابی ۷سانت دو شیارپه ای ۱۰ساچمه طلائی ۶۲۰۰۰ ۶۳ ۳۹۰۶۰۰۰
۱۵ سيلندر گلابی سایت کامپیوتری ۶ساچمه طلا ئی ۴۹۵۰۰ ۶۳ ۳۱۱۸۵۰۰
۱۶ سیلندر گلابی ۷سانت معمولی ۶ ساچمه طلائی ۴۶۵۰۰ ۶۳ ۲۹۲۹۵۰۰

 

لیست تولیدات سفارشی حد اقل ۱۰ کارتن زمان تحویل ۴۵ روز کاری بعد از سفارش

۱ سیلندر گلابی ۹سانتی دو شیار پله ای ۱۰ساچمه ۷۶۱۰۰ ۶۳ ۴۷۹۴۳۰۰
۲ سيلندر گلابی ۹ سانت کامپیوتری ۶ ساچمه طلائی ۶۳۶۰۰ ۶۳ ۴۰۰۶۸۰۰
۳ سیلندر گلابی ۷سانت کامپیوتری ۱۰ ساچمه طلائی ۶۵۰۰۰ ۶۳ ۴۰۹۵۰۰۰

در محصولات سفارشی ۸۰ درصد مبلغ قبل از تولید نقدأ دریافت میشود

زمان تحویل ۴۵ روز کاری بعد از سفارش

برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از قیمت کالا

با شماره تلفن 09123480968 تماس حاصل فرمایید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*