لیست قیمت صنایع قفل گیرا ۹۷

انواع قفل های کتابی ، آویز ، عصایی فرمان و آپارتمانی

لیست قیمت ستوده تحت لیسانس قفل گیرا

نوع قفل

تعداد در کارتن

قیمت

کتابی ۹۷۰ سوپر (سخت کاری شده)

۱۸

۹۳۵,۰۰۰

کتابی ۹۷۰ سوپر G کلید ایزوئی

۱۸

۱,۰۷۰,۰۰۰

کتابی ۹۰۰ پاترول روکشدار کلید کامپیوتری

۲۴

۷۲۵,۰۰۰

کتابی ۹۰۰سوپر (سخت کاری شده)

۲۴

۷۴۰,۰۰۰

 

لیست قیمت ستوده تحت لیسانس قفل گیرا

لیست قیمت صنایع قفل گیرا

نوع قفل

تعداد در کارتن

قیمت

کتابی ۸۵۰

۳۶

۶۹۵,۰۰۰

کتابی ۹۵۰

۲۴

۸۲۸,۰۰۰

کتابی ۹۵۰ روکشدار معمولی

۱۸

۹۵۶,۰۰۰

آویز ۵۰ تخت

۶۰

۵۰۷,۰۰۰

آویز ۶۰ تخت

۳۶

۵۸۰,۰۰۰

آویز ۷۵ تخت

۲۴

۷۶۵,۰۰۰

عصایی فرمان

۱۰

۹۱۰,۰۰۰

کتابی ۹۵۰ کامپیوتری

۲۴

۸۴۸,۰۰۰

آپارتمانی

۲۴

۷۲۵,۰۰۰

کتابی ۹۵۰ روکشدارکامپیوتری

۱۸

۹۸۷,۰۰۰

آویز ۶۰تخت دسته بلند

۲۰

۶۲۵,۰۰۰

ویژه موتور سیکلت

۱۲

۸۵۰,۰۰۰

آویز ۵۰ تخت دسته بلند

۱۸

۵۷۷,۰۰۰

کتابی ۹۵۰ روکش سند بلاست کامپیوتری

۱۲

۹۶۷,۰۰۰

کتابی ۹۷۰ سوپر (سخت کار شده)

۱۲

۱,۰۳۰,۰۰۰

کتابی ۹۵۰ اسپشیال

۱۲

۱,۰۴۰,۰۰۰

پاترول روکشدار کامپیوتری ۱۲

۱۲

۹۶۶,۰۰۰

ویژه موتور سیکلت ۱۵۰ سانتی متر

۱۲

۸۹۵,۰۰۰

کتابی ۹۷۰ سوپر G

۱۲

۱,۱۳۰,۰۰۰

آویز ۷۵ سوپر ۱۲

۱۸

۱,۰۰۰,۰۰۰

کتابی ۸۵۰ روکشدار کامپیوتری

۱۸

۸۵۷,۰۰۰

آویز ۷۵ سوپر ۱۴

۱۸

۱,۰۲۰,۰۰۰

کتابی ۶۰۰

۲۴

۵۳۶,۰۰۰

کتابی ۷۰۰

۳۶

۵۹۶,۰۰۰

کتابی ۹۰۰

۲۴

۷۵۵,۰۰۰

کتابی ۹۷۰ سوپر G کلید ایزوئی

۱۲

۱,۱۸۰,۰۰۰

پاترول روکشدار کامپیوتری ۱۴

۱۲

۹۸۳,۰۰۰

پاترول ۹۰۰ روکشدار کامپیوتری

۲۴

۸۰۰,۰۰۰

کتابی ۹۰۰ سوپر

۲۴

۸۲۰,۰۰۰

کتابی ۶۰۰ روکشدار کامپیوتری

۲۴

۶۰۰,۰۰۰

کتابی ۷۰۰ پاترول

۲۴

۶۲۵,۰۰۰

دو عدد کتابی ۹۵۰ سندبلاست کلید یکسان

۸

۱,۹۳۵,۰۰۰

دو عدد کتابی ۹۷۰ سوپر کلید یکسان

۸

۲,۰۳۰,۰۰۰

 

برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از قیمت کالا

با شماره تلفن 09123480968 تماس حاصل فرمایید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*