قفل 2.5 سانت

قفل ۲٫۵ سانت مخصوص درب آهنی

2020-03-10 پورزاد 0

این قفل برای دربهای آهنی با پروفیل ها باریک استفاده می شود . عرض قفل از لبه تا انتها دو و نیم سانت می باشد این دو و نیم سانت در واقع در داخل درب قرار می گیرد