قفل برقی طرح سیزا

قفل برقی کاویان طرح سیزا

2019-12-04 پورزاد 0

همه چیز را درباره قفل برقی کاویان ( کله گاوی ) یا قفل برقی سیزا بدانید . مقایسه این قفل با قفل های چینی و ساده و نکات کاربردی در مورد این قفل